Παραστάσεις 2019-2020

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩALL

Ξενοδοχείον ο Παράδεισος

«Ξενοδοχείον ο Παράδεισος», στο Παρίσι της Μπέλ Επόκ. Οι ήρωές μας δύο ζευγάρια, συνέταιροι και φίλοι … ανικανοποίητοι σύζυγοι που καταφεύγουν σε ένα «ξενοδοχείο παράνομων ...